Scholarshipminds

SCHOLARSHIPS – GOSPEL LYRICS 2022-2023

Lyrics

Udeme Lyrics Mercy Chinwo

Check out these fantastic song Lyrics for “Udeme Lyrics” by Mercy Chinwo. Read and enjoy the lyrics by singing along.

Mercy Chinwo Lyrics

Udeme Lyrics Mercy Chinwo
Di se s’ima anam o

Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Okposong abasi o
Amenam mi mboho
Ekamba abasi o
Sosongo

Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Ima, ima, ima mfo Awa
Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, udeme mmi o
Udeme mmi o, sosongo
Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, udeme mmi o
Udeme mmi o, sosongo

Oh, oh, oh, oh
Afo amenam mi mboho
Oh, oh, oh, oh
Se nanga afo asuk
Anam mi nsak imam
Oh, oh, oh, oh, oh
Uh, uh, uh, uh, uh, uh
Oh, oh, oh, oh, oh
Anam akpaniko o
Oh, oh, oh, oh, oh
Uh, uh, uh, uh, uh, uh
Oh, oh, oh, oh, oh

Eyeneka
Di se s’ima nam o
Di se s’ima nam
Di se s’ima nam o
Ima Jesus awawak
Awawak, awawak
Awawak, awawak, awawak
K’idem mmi o
Ima Jesus awawak
Awawak, awawak
Awawak, awawak, awawak
K’idem mmi o

Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Okposong abasi o
Amenam mi mboho
Ekamba abasi o
Sosongo

Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Ima, ima, ima mfo Awa
Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, udeme mmi o
Udeme mmi o, sosongo
Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, udeme mmi o
Udeme mmi o, sosongo

Jesus, Afo ubiana k’owo
Ette usen nnan eyin
Afo ubiana k’owo
Mi kpi dihi afo
Mme asua ekpe sak mi imam
Mme asua ekpe sak mi imam
Sosongo
Mi kpi dihi afo
Mme asua ekpe sak mi imam
Mme asua ekpe sak mi imam
Sosongo

Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Okposong abasi o
Amenam mi mboho
Ekamba abasi o
Sosongo

Ima, ima, ima mfo
Awawak k’idem mmi o
Ima, ima, ima mfo Awa
Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, udeme mmi o
Udeme mmi o, sosongo
Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, udeme mmi o
Udeme mmi o, sosongo

Do, la, ti, so, fa, mi, so
Do, do, do, re, mi, re, do, so
Mi, re, do, ti, la, so, fa, mi

Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, udeme mmi o
Udeme mmi o, sosongo
Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, udeme mmi o
Udeme mmi o, sosongo
Utibe ima mfo edi
Udeme mmi o, udeme mmi o
Udeme mmi o, sosongo

Sosongo

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *